Personalen

Grunden till ett välfungerande företag är att ha engagerade, självgående och kunniga medarbetare – det har vi i Vallsta Skogsmaskiner. Strukturer och aktiviteter som bidrar till motivation, ansvarstagande och fortsatt kompetensutveckling är viktiga inslag för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i vårt tjänsteutbud.

Företagets medarbetare är bosatta i 4 av de totalt 6 hälsingekommunerna, som en följd  av detta har vi en bra lokalkännedom och närvaro i ett stort geografiskt område.

Våra medarbetare är företagets viktigaste resurs – vår arbetsmodell som vi ständigt strävar att förbättra är att ge våra maskinförare bästa förutsättningar att agera i produktionen och uppfylla kundernas förväntningar och krav. Vi eftersträvar en tydlig och decentraliserad organisation där maskinlagen skall klara sig så självständigt som möjligt med uppbackning från basen i Vallsta. Denna supportfunktion sköter vi idag effektivt genom den egna organisationen samt via våra dotterföretag Samsons AB och Däckteam Vallsta.

...en del av familjen

Vallsta Skogsmaskiner har under en stor del av sin historia bedrivits som familjeföretag. Likt de flesta familjedrivna företag har rörelsen med tiden blivit till en naturlig del av familjelivet. Vi har en känslomässig närvaro med vårt företag och tror att detta även syns i vår organisation genom långsiktigt agerande, ansvar mot såväl bolagets behov som respekt, intresse och förtroende gentemot våra medarbetare. Vill du prova på en del av vårt familjeliv, välkommen att kontakta oss.

Vision

Vallsta Skogsmaskiner skall vara det mest attraktiva valet för såväl kund som medarbetare. Företagets verksamhet skall vara välkänd och ha respekt samt förtroende hos alla. Inom Vallsta Skogsmaskiner skall det finnas förutsättningar att kunna bli det bästa inom sitt yrke.