Om oss

Vallsta Skogsmaskiner har sitt säte i Vallsta. Merparten av våra uppdrag utförs i Bollnäs och Ljusdals kommuner, men även i övriga Hälsingland samt delar av Härjedalen och Dalarna.

Vi har en gedigen skoglig erfarenhet och ett tjänsteutbud som täcker hela skogssuccessionen från maskinell markberedning med frösådd till gallring, föryngringsavverkning och grotskotning.

Vi strävar alltid mot att vara det självklara valet för kund och medarbetare. Vi bygger långsiktiga relationer baserad på ärlighet, dialog och respekt. Vi har fokus på resultat, ett begrepp som för oss innefattar tydliga produktions- och kvalitetsmål, långsiktig lönsamhet och kundnöjdhet – vi håller vad vi lovar. Vi skall ha mod och styrka att prova nya vägar och tillvägagångssätt. Verksamhet och utveckling skall ske genom välgrundade beslut, uppföljning och feedback skall genomsyra hela organisationen. Ständig kunskaps- och kompetensutveckling är en viktig förutsättning för bibehållen konkurrenskraft och stabilitet, därför investerar vi i kompetens och verkar för att våra medarbetare tar ansvar för sin egen utveckling.

Fakta

Grundat
Enskild firma 1968, ombildat till AB 1988


Omsättning
65 milj


Anställda
48 st


Familjeföretag
Bröderna Tomas Kolmodin, Markus Mörk, Daniel Mörk samt deras föräldrar Sam och Margareta Eriksson.


Dotterbolag
Samsons Detaljhandel AB / Däckteam Vallsta
Vallsta Macken AB

2023

Gallring
69.000 m3fub


Föryngringsavverkning
187.000 m3fub


Markberedning
6.800 ha varav 500 ha sådd