Markberedning

De flesta av företagets största skotare byggs om till markberedningsdragare sommartid, genom samordning mellan en stor mängd kunder kan vi erbjuda effektiva markberedningstjänster inom ett stort geografiskt område. Samtliga ekipage förflyttar sig genom hjulning mellan objekten med hjälp av egenkonstruerade dollyvagnar.

Maskinell sådd

Sedan 1998 har vi erbjudit våra kunder markberedning kombinerad med maskinell sådd. På de lite magrare markerna (T22 eller lägre) kan man med fördel använda sig av denna metod vid föryngring. I första hand är det sådd av plantagefrö med svensktall under försommaren som utförs. Under höstsäsongen kan även contortafrö med fördel nyttjas.

Gallring

Företaget förfogar över ett flertal moderna gallringssystem med allt från smidiga beståndsgående skördare till konventionella stickvägsgående med långkranar. Därtill är flera av skördaraggregaten utrustade för flerträdshantering.

Föryngringsavverkning

Företaget har ett antal stora och produktiva slutavverkningssystem, här ligger fokus på att optimera virkesvärdet på bästa sätt, samtidigt som vi skall leverera god kvalité på utförda jobb.

Grotskotning

Företagets grotskotare är specialbyggd för sin uppgift. Maskinen är ramförlängd samt utrustad med ett hydrauliskt breddbart lastutrymme dessutom är den förlängd 2,5 meter baktill, allt för att optimera lastvolymen. Förflyttning sker oftast genom hjulning med hjälp av en egenkonstruerad dollyvagn.