Vår historia

Med anor i jord- och skogsbrukarsläkte med äldre generationers dagsverken och utkomster från de hälsingska skogarna och myllan startade Sam sin yrkesbana som huggare vid 16 års ålder. Sedermera slumpade det sig att han fick anställning som grävmaskinist, fann kärleken i Margareta från Vallsta, övertog dennes föräldragård, startade firma och köpte egen grävmaskin. En grävare blev slutligen fem, under samma tid hade de tu vuxit till en familj på fyra med tillkomsten av sönerna Tomas och Markus. 1974 köptes första skotaren in, grävrörelsen lades ned till förmån på en helhjärtad satsning på skogen och ytterligare en son, Daniel, kom till världen.

Milstolpar

2017 - Utökar till 27 st maskiner och börjar köra beståndsgående gallring åt Mellanskog.

2016 - Lanserar Brandboxen - För att motverka skogsbränder.

2015 - Driftsätter markberedning med treradig högläggning (Bracka M36:a).

2015 - Startar med röjning/gallring av bioenergi med ett Bracke C16 klippaggregat.

2014 - Maskinparken utökas till 25 st maskiner.

2014 - Tilldelas utmärkelsen Guldklövern av Centerpartiet i Bollnäs.

2014 - Utökning av markberedarna från 4 st till 5 st maskiner, varav 4 st med frösådd.

2014 - Dotterbolaget Vallsta Macken AB köper ICA Vallstas fastighet efter konkurs. Efter renovering så utarrenderas butiken som Tempobutik.


Läs mer här

Samsons i Vallsta

Förvärvet av f.d. Granngårdens lokaler i Vallsta under slutet av 2009 blev ett strategiskt viktigt beslut för oss och vår fortsatta roll och utveckling. Flytten från "hemmet" i Änga, uppbyggnaden av de nya lokalerna samt uppstarten av våra stödjande dotterbolag med servicefunktioner som fyller våra rörelsebehov resulterade i en välanpassad hemmabas med alla centrala funktioner under samma tak. Området kallas i folkmun för Samsons.