Kunder

Vi har vana och förmåga att arbeta åt ett flertal kunder i vår verksamhet. Den kund vi utför uppdraget åt är vi alltid noga med att representera i våra kontakter med markägare och allmänhet. Vi har förståelse att vårt agerande och tjänsteutförande har betydelse för kundens fortsatta relation och kontakt med marknaden och skall därför aktivt verka för ett kvalitativt utförande och underlätta för fortsatta affärsrelationer mellan kund och skogsägare.

Vi är medveten om vår roll i processen och försöker i våra tjänster öka kundnyttan och maximera det ekonomiska utfallet i kundens uppdrag och framtida skogsförvaltning.

Vi lyssnar lyhört till våra kunders synpunkter och önskemål samt uppfyller och respekterar överenskomna krav. Stora och små kunder behandlas med samma respekt.

Vi jobbar för...

Avverkning

 • Bergqvist
 • Holmen
 • Mellanskog
 • Meraskog
 • SCA

 • Markberedning

 • Ovanstående kunder
 • Billerud
 • ELE
 • Karl Hedin
 • Norrhälsinge Skogsägare Förening
 • Rundvirke Skog
 • Skogforsk
 • Svenska Skogsplantor
 • Skogssällskapet
 • Sveaskog
 • Samt kommuner, besparingsskogar och privatpersoner m.fl.

 • Miljö

  Att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk är en del av uppdraget i att hjälpa våra kunder att förvalta sin skog på bästa sätt inför framtid och kommande generationer. Därför är vi även ansluten och certifierad enligt PEFC- samt FSCstandard. Rent konkret innebär det att vi som utförare skall ha kunskap i att bedriva verksamhetsmål med god skogsproduktion parallellt med mål om god miljöhänsyn samt hänsyn till skogens kulturmiljö och sociala värden. Vi följer standardens krav på återkommande utbildningar inom grönt kort, ADR, heta arbeten och första hjälpen, dessutom sker fortlöpande kurser inom körskador, vattenvård, natur- och kulturmiljövård utöver rent produktionsoptimerande kurser. Vi följer även direktiven för miljögodkända kemikalier och oljor samt hantering av miljöfarligt avfall.