Milstolpar

2017 – Utökar till 27 st maskiner och börjar köra beståndsgående gallring åt Mellanskog.

2016 – Lanserar Brandboxen – För att motverka skogsbränder.

2015 – Driftsätter markberedning med treradig högläggning (Bracka M36:a).

2015 – Startar med röjning/gallring av bioenergi med ett Bracke C16 klippaggregat.

2014 – Maskinparken utökas till 25 st maskiner.

2014 – Utökning av markberedarna från 4 st till 5 st maskiner, varav 4 st med frösådd.

2014 – Tilldelas utmärkelsen Guldklövern av Centerpartiet i Bollnäs.

2014 – Dotterbolaget Vallsta Macken AB köper ICA Vallstas fastighet efter konkurs. Efter renovering så utarrenderas butiken som Tempobutik.

2014 – Dotterbolaget Vallsta Macken AB köper Eco Oils bränslestation i Arbrå efter konkurs. Stationen görs om och vårt samarbete med Qstar utökar.

2013 – Vinnare av Årets Företagare Bollnäs kommun, Årets Företagare Gävleborgs län samt Hälsinglands Entreprenör.

2013 – Nya lokaler för hydraulslang – samt slipverkstad färdigställs.

2012 – Maskinparken ökar från 21 till 23 st.

2012 – Maskinverkstad färdigbyggd.

2012 – Butiken vid macken byggs om och utarrenderas som Frendobutik.

2011 – Dotterbolaget Vallsta Macken AB bildas och tar över den konkursade Bilistenmacken i Vallsta. Samarbete med Qstar inleds.

2011 – Flyttar in i nya kontor ovanpå Samsons butik.

2010 – Uppstart av Däckteam Vallsta.

2010 – Uppstart av Samsons Detaljhandel AB.

2009 – Köp av Granngårdens fastighet i Vallsta. Starten för ny serviceanläggning.

2009 – Maskinparken ökar från 18 till 20 st.

2008 – Kompetensutvecklingsprojekt genom ESF.

2006 – Grotskotning startas.

2005 – Utökar slipningen av kedjor samt rep av svärd för internt bruk.

2004 – Maskinparken ökar från 14 till 16 st.

2004 – Margareta Eriksson utnämns till Årets företagare av Centerkvinnorna i Bollnäs kommun. 2000 – Maskinparken ökar från 9 till 11 st.

1998 – Markberedning med maskinell frösådd inleds.

1997 – Nr 1 av ”BLADET” – En informationsskrift som fortfarande ges ut en gång per månad till de anställda.

1995 – Markberedningsverksamheten startar.

1993 – Egen maskintrailer.

1992 – Sam utnämns till årets företagare i Bollnäs kommun.

1992 – En av de första entreprenörerna i området med beståndsgående gallring.

1989 – Maskinparken ökar från 3 till 5 st.

1988 – Första servicebilen.

1988 – Aktiebolaget Vallsta Skogsmaskiner bildas.

1977 – Första skördaren och Sam blir den första entreprenören åt Iggesundsbruk som startar mekaniserad gallring.

1974 – Första skotaren.

1968 – Sam Eriksson startar som entreprenör i grävbranschen.