20 mars 2015

Vill du jobba som...

skördarförare, markberedningsförare, grotskotarförare, maskinmontör eller verkmästare? Kontakta oss, för vi behöver dig!

Läs mer här
 • 20 mars 2015 17:07

  Vi söker servicepersonal!

  Maskinmontör samt verkmästare är tjänster som vi behöver tillsätta i...

  Läs mer
 • 20 mars 2015 17:01

  Vi söker maskinförare!

  Skördarförare, markberedningsförare samt grotskotarförare är jobben som vi behöver tillsätta...

  Läs mer
 • 20 mars 2015 16:48

  Lite snack men mycket verkstad

  Uppdateringar på sidan har varit ytters sparsamma men vi har...

  Läs mer

Vi är av det rätta virket!

Inom snickeriindustrin står Hälsingefuran för kvalitet. Det rätta virket med dess speciella egenskaper har direkt koppling till det klimat som finns i Hälsinglands skogar. I samma skogsmiljö har vi inom Vallsta Skogsmaskiner både vår historia, uppväxt och dagliga arbetsfält.

Vi har under 40 års tid utfört maskinentreprenadtjänster i Hälsingland med omnejd och har likt dess senvuxna furor sakta utvecklats till en av Sveriges största skogsmaskinsentreprenörer. Den maskinpark som 1974 startade med en skotare uppgår idag till över 20 maskiner som manövreras av över 40 engagerade maskinförare.

Effektivitet och samordning

En av våra många styrkor och fördelar är att vi genom en bred kundbas, tilltagen maskinpark samt brett tjänsteutbud är mycket flexibel. Med flera ben att stå på, högt branschkunnande samt stort nätverk av kunder och förarresurser garanterar vi dig en trygg affärspartner vid val av maskinella skogstjänster.

Ambitioner
och målsättningar

Vi erbjuder våra kunder bästa möjliga service när det gäller markberedning, gallring, föryngringsavverkning samt grotskotning, med högsta möjliga kvalitet utefter rådande förutsättningar oavsett kund.