Kontoret

Gamla Orbadenvägen 2, 820 11 VALLSTA
Org. nr 556324-2741

Telefon (Växel) 0278-356 40
info@vallstaskogsmaskiner.se

Tomas Kolmodin Produktionschef
Telefon 0278-356 41 Mobil 070-646 28 32
tomas@vallstaskogsmaskiner.se

Henrik Nilsson-Öst Produktionsledare
Telefon 0278-356 46 Mobil 076-101 80 70
henrik@vallstaskogsmaskiner.se

Markus Mörk Personal och ekonomi
Telefon 0278-356 42 Mobil 070-399 60 28
markus@vallstaskogsmaskiner.se

Daniel Mörk IT och inköp
Telefon 0278-356 43 Mobil 070-660 17 00
daniel@vallstaskogsmaskiner.se

Magnus Jonsson Verkmästare
Telefon 0278-356 48 Mobil 070-255 78 30
magnus@vallstaskogsmaskiner.se

Sam Eriksson Grundare
Telefon 0278-356 44 Mobil 070-399 60 13

Margareta Eriksson Ekonomi
Telefon 0278-356 45 Mobil 076-698 55 83
margareta@vallstaskogsmaskiner.se

Agneta Nilsson Ekonomi
Telefon 0278-356 47
agneta@vallstaskogsmaskiner.se