Lite snack men mycket verkstad

Publicerat 2015-03-20

Uppdateringar på sidan har varit ytters sparsamma men vi har lagt desto mer krut på övriga fronter. Här följer en snabb resumé över vad vi sysslat med när vi inte uppdaterat sidan. Något vi för övrigt ska bli mycket bättre på framöver.

2014 jan – Start av en kombinationsgrupp åt Weda Skog.

2014 jan – Dotterbolaget Vallsta Macken AB köpte Eco Oils bränslestation i Arbrå efter konkurs. Nyinvigning feb 2014 som Qstar station.

2014 jan – Dotterbolaget Vallsta Macken AB köpte ICA Vallstas fastighet efter konkurs. Efter renovering så utarrenderas butiken som Tempobutik till Robban och Jessica Wennerholm som hade invigning 12 juli 2014.

Tempo Vallsta

Invigning av Tempo Vallsta.

2014 våren – Markberedarna ökade från 4 st till 5 st vid köp av en Tigercat 1075B med Bracke T26 aggregat. Frösådd finns nu på 4 av 5 markberedare.

2014 april – Tilldelades utmärkelsen Guldklövern av Centerpartiet i Bollnäs. STORT TACK till både Centerpartiet i Bollnäs samt alla våra anställda för detta pris!

2014 sommaren – Kontrakt med Holmen Skog Bollnäs på både gallring samt föryngringsavverkning.

2014 – Maskinparken har ökat från 23 till 25 maskiner.

2015 feb – Startat med röjning/gallring av bioenergi med ett Bracke C16 klippaggregat.

2015 – Beslutar oss för att byta bort en av markberedningsharvarna mot en 3-radig högläggare. Kommer tas i bruk juli 2015.

Så trots att sidans uppdateringar har lyst med sin frånvaro har vi hunnit med en del ändå. Nu håller vi på för fullt med att ställa i ordning inför markberedningssäsongen och vi kommer att behöva mer personal på alla möjliga positioner. Mer info kommer strax… Nu kör vi!