Länge leve landsbygden!

Publicerat 2014-01-13

Genom vårt dotterbolag Vallsta Macken AB har vi köpt två stycken konkursbon som vi anser är viktiga kugghjul för att få en livskraftig bygd i Vallsta- och Arbråområdet.

Vallsta_Macken
Arbråmacken

Efter att köpt Eco Oils anläggning i december håller vi för fullt på med att få till en fungerande bränsleanläggning vid riksväg 83 tillsammans med vår samarbetspartner Qstar. Anläggningen beräknas öppna i mitten av februari.

Vallsta_ICA
ICA Vallsta
Vi köpte ICA Vallstas fastighet vid årsskiftet. Planen är att rusta fastigheten både ut- och invändigt samt att öppna en matvarubutik där igen. De som kommer att driva butiken är Jessica och Robert Wennerholm som redan i dagsläget driver Frendobutiken vid macken i Vallsta. Vi ser matvarubutiken som en otroligt viktig del för Vallstas fortsatta överlevnad och utveckling. Då denna satsning påverkar väldigt många som bor på orten så kommer vi tillsammans med Vallsta Bygderåd på torsdag den 16 januari kl. 18.30 hålla ett stormöte för allmänheten på Hofvet i Vallsta. Där kommer det att presenteras vidare planer för matvarubutiken i Vallsta samt möjlighet till diskussion. Alla är varmt välkomna!