Milstolpar

2013 – Vinnare av Årets Företagare Bollnäs kommun, Årets Företagare Gävleborgs län samt Hälsinglands Entreprenör.
2013 – Nya lokaler för hydraulslang- samt slipverkstad färdigställs.
2012 – Maskinparken ökar från 21 till 23 st.
2012 – Maskinverkstad färdigbyggd.
2012 – Butiken vid macken byggs om och utarrenderas som Frendobutik.
2011 – Dotterbolaget Vallsta Macken AB bildas och tar över den konkursade Bilistenmacken i Vallsta. Samarbete med Qstar inleds.
2011 – Flyttar in i nya kontor ovanpå Samsons butik.
2010 – Uppstart av Däckteam Vallsta.
2010 – Uppstart av Samsons Detaljhandel AB.
2009 – Köp av Granngårdens fastighet i Vallsta. Starten för ny serviceanläggning.
2009 – Maskinparken ökar från 18 till 20 st.
2008 – Kompetensutvecklingsprojekt genom ESF.
2006 – Grotskotning startas.
2005 – Utökar slipningen av kedjor samt rep av svärd för internt bruk.
2004 – Maskinparken ökar från 14 till 16 st.
2004 – Margareta Eriksson utnämns till Årets företagare av Centerkvinnorna i Bollnäs kommun.
2000 – Maskinparken ökar från 9 till 11 st.
1998 – Markberedning med maskinell frösådd inleds.
1997 – Nr 1 av ”BLADET” – En informationsskrift som fortfarande ges ut en gång per månad till de anställda.
1995 – Markberedningsverksamheten startar.
1993 – Egen maskintrailer.
1992 – Sam utnämns till årets företagare i Bollnäs kommun.
1992 – En av de första entreprenörerna i området med beståndsgående gallring.
1989 – Maskinparken ökar från 3 till 5 st.
1988 – Första servicebilen.
1988 – Aktiebolaget Vallsta Skogsmaskiner bildas.
1977 – Första skördaren och Sam blir den första entreprenören åt Iggesundsbruk som startar mekaniserad gallring.
1974 – Första skotaren.
1968 – Sam Eriksson startar som entreprenör i grävbranschen.